Pilotrestaurangen i Hyvinge

I juli 2012 öppnades en ny Hesburgerrestaurang i Hyvinge. Restaurangen utnyttjar effektivt ekologiska energikällor. I den nya restaurangen beaktas en helhetsbetonad energieffektivitet och man strävar efter att minimera energiförbrukningen. Vid valet av såväl maskiner som byggmaterial har miljövänlighet varit ett viktigt kriterium.

I ekorestaurangen utnyttjas vindkraft, solkraft och jordvärme. Vindturbinen och solpanelerna producerar utsläppsfri elektricitet för restaurangens behov. För att värma upp och kyla ned fastigheten utnyttjas jordvärme. Även kondensvärmen som tas tillvara i kylrummen utnyttjas. Restaurangens särdrag är ett gröntak som filtrerar bort orenheter och koldioxid ur luften. På sommaren hindrar gröntaket överflödig värme från att tränga in och på vintern utgör taket en extra värmeisolering. Restaurangen har dessutom en passagekontroll som fungerar utan elektricitet.

Anordningar som sparar elektricitet

Rostar, kokapparater och grillar som Hesburger själv utvecklat producerar mindre spillvärme och de är utrustade med en ekofunktion som sparar elektricitet. Restaurangens inomhus- och utomhusbelysning består av nästan helt servicefria LED-lampor och lågenergilampor som förbrukar minimalt med energi. Byggnadens och områdets LED-belysning sparar cirka 267 MWh elektricitet per år jämfört med en normal restaurangbelysning.