Ansvarsfulla val

På Hesburger har vi gjort ansvarsfulla val under företagets hela livscykel. I takt med att verksamheten växer har även effekterna av dessa val ökat. Vi har informerat speciellt om vikten av miljöfrågor i ett ovanligt tidigt skede. Vårt ansvar är stort, då en stor del av miljöpåverkan från människans konsumtion orsakas av mat. Hesburger vill visa vägen i en ansvarsfull verksamhet inom snabbmatsbranschen.