Mera hållbara förpackningar

Förpackningsmaterialet som används i Hesburgerrestaurangerna har hela tiden blivit miljövänligare. Omslagspappret för hamburgarna har till exempel blivit mindre och tunnare under årens lopp. Tack vare noggrant utvalda förpackningsmaterial och -metoder kan vi årligen undvika stora mängder onödigt förpackningsavfall. Vi använder minimalt med förpackningsmaterial och hamburgarna och barnmåltiderna packas inte längre i kartongförpackningar. Dryckerna har inte heller längre automatiskt sugrör och lock. Sugrören har tagits bort helt från kryddplatserna i kundutrymmena. 

Hesburger har försökt hitta sätt att minska avfallsmängden också i samarbete med varuleverantörerna. Materialerna utvecklas hela tiden och Hesburger är också ständigt på jakt efter nya, miljövänligare material. Avfall som uppkommer i produktionen sorteras i den mån det är möjligt.

Komposterbara förpackningar

Hesburgers hamburgare är numera alltid packade i omslagspapper. Det biologiskt nedbrytbara pappret är fuktsäkert tack vare en yta som har en miljövänlig biohinna som förmultnar. Pommes fritesen serveras också i biologiskt nedbrytbara påsar. 

Skogsvänliga bägare

Hesburgers bägare för kalla och varma drycker är PEFC-certifierade (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Skogscertifieringen säkerställer att skogsvård som följer principerna för hållbar utveckling beaktas vid tillverkningen av bägarna. Träråmaterialets ursprung kan spåras ända tillbaka till skogen. Bägarna tillverkas av Hesburgers samarbetspartner sedan länge, Huhtamäki Foodservice Finland Oy.

I och med EUs direktiv(2019/904/EU)  att förminska engångs plastförpackningar kommer Hesburgers kall- och varmdryck muggar att vara märkta för plast så som direktiven kräver. Muggarnas material ändras inte, de tillverkas fortfarande av ytbehandlad kartong.

Sugrör av plast har Hesburger slutat använda sedan år 2019. Bestick av trä kommer att tas i bruk under året 2021. Läs mer om ämnet, hur Hesburger minskar förbruk av plast.