Kvalitet är en hörnsten i verksamheten

Enligt lagen måste livsmedelsföretag utföra egenkontroll som omfattar livsmedelssäkerhet, ythygientillsyn och produktundersökningar. Hesburgers verksamhet övervakas både med hjälp av ett internt auditeringssystem och en samarbetspartner.

Kvalitets- och säkerhetsfrågor utgör en viktig del av personalens arbete. Råvaror av hög kvalitet, riktiga arbetssätt och tillredningstider, snabb servering och rena kundlokaler utgör kärnan i kvalitetsledningen. De anställda får utbildning så att de för sin egen del kan säkerställa en välfungerande kedja.