Mindre utsläpp

Hesburgers centrallager och produktionslokaler finns i S:t Karins. Till centrallagret levereras alla produkter, tillbehör och råvaror som alla restauranger i kedjan behöver. Härifrån transporteras de centraliserat vidare till restaurangerna i olika områden. På detta sätt kan onödig trafik undvikas. En centraliserad varuleverans sparar till och med tiotals långtradarresor.

Särskild uppmärksamhet har fästs vid en förnuftig planering av transportkedjan. Hesburgers långtradare kör så korta rutter som möjligt och orsakar mindre utsläpp. Hesburger har från och med hösten 2012 effektiverat transportrutterna och på detta sätt minskat antalet körkilometrar och koldioxidutsläppen ytterligare. Beställningssystemet möjliggör endast transporter av fulla pallar och långtradare.

Vi har också slopat onödiga pappförpackningar inom logistiken. En stor del av varorna transporteras till restaurangerna i plastlådor som kan användas på nytt.

Elektronisk fakturering minskar antalet körningar

Elektronisk fakturering minskar både uppkomsten av pappersavfall och miljöbelastningen. Genom att övergå till elektronisk fakturering kan man spara den energi som behövts för att framställa, trycka och transportera traditionella pappersfakturor i brevform. Hesburger övergick till elektronisk fakturering redan 2002.

Koldioxidutsläppen är ungefär hälften så stora vid produktionen av en elektronisk faktura jämfört med en pappersfaktura. Då pappersfakturor i brevform produceras ökar koldioxidbelastningen bland annat av transporten.