Kontaktinformation

Hesburger
Slottsgatan 34
FIN-20100 Åbo

Telefon: +358 (0)2 4808 9000
Fax: +358 (0)2 4808 9810
E-post: fornamn.efternamn@hesburger.fi

 

Styrelseordförande
Heikki Salmela

Verkställande direktör
Kari Salmela

Vice verkställande direktör
Jari Vuoti
• affärsställen, företagare i Finland

Operativ direktör
Vesa Viitanen
• Finland och utlandet

Marknadsförings- och planeringsdirektör
Marko Salmela
• skötsel och underhåll av fastigheter

Personalchef
Kirsi-Maria Nikander

Marknadsföringschef
Pauliina Fredriksson

Kommunikationschef
Heini Santos
• intervjuförfrågningar och andra mediekontakter, tel +358 50 310 3054

Produktutveckling
Eeva Mäki

International development and marketing director
Ieva Salmela

Franchisefrågor, främmande länder
Anton Gladikh
anton.gladikh@hesburger.ee

Franchisefrågor, Ryssland
Tatyana Kharus
tk@megagroup.com.ru

Franchisefrågor, Ukraina
Vanda Zamicka-Bergendahl
vanda.zbergendahl@hesburger.fi

Franchise enquiries, Turkiet
Taner Atlatirlar
taner.atlatirlar@hesburger.fi

Franchise enquiries, Tyskland
Derek Bull
derekvbull@aol.com

Ekonomiförvaltning
Megavest Oy
Slottsgatan 34
FIN-20100 Åbo

Förfrågningar om sponsring och lotterivinster
keskus@hesburger.fi