Inköp

Hesburgers standardsortiment består av ett tiotal produkter som baseras på drygt hundra olika livsmedelsråvaror. Det är svårt att övervaka varje enskild råvaras leveranskedja ända ner till primärproduktionen och övervakningen baseras på noggrant definierade krav och varuleverantörernas förbindelse att följa dem.

Hesburgers inköp sker centralt. I produktutvecklingsskedet testar man alltid olika råvarualternativ på Hesburger. Flera saker såsom smak, kvalitet, tillgänglighet, huruvida råvaran är inhemsk, pris och leveranssäkerhet påverkar valet av råvara. Baserat på dessa kriterier väljer man ut den mest lämpliga råvaran för Hesburger. Man försöker köpa in flera olika råvaror från samma leverantörer, vilket främjar revisionen och övervakningen av inköpskedjan samt gör det lättare att till exempel minska kolavtrycket.

Hesburgers etiska principer rör även inköpskedjan. Varu- och serviceleverantörerna förväntas förbinda sig till Hesburger etiska principer. Deras tillämpning övervakas i samband med revisionsbesöken.

Hesburger värdesätter specielltförbindelse till ett genuint partnerskap och långt samarbete.