Energi från solen

Flera Hesburgerrestauranger värms upp med hjälp av förnybara energikällor, som jordvärme eller solfångare. Många nya restauranger har redan fått solpaneler på taket och gamla restauranger får paneler i samband med reparationer.

Solpaneler producerar värme eller elektricitet till restaurangen. Tillsammans med andra miljövänliga energilösningar är en typisk Hesburgerrestaurang som använder den nya tekniken helt oberoende av fjärr- eller oljevärme.

Hesburgers fabrik i S:t Karins är täckt med solpaneler, även utmed väggarna. Det i finska mått mätt stora solkraftverket absorberar energi från solen med hjälp av 860 paneler och producerar 258 kWp.

EPD-miljöproduktdeklaration

2017 tecknade Hesburger och Vattenfall ett avtal om leverans av vindel med EPD-miljöproduktdeklaration (Environmental Product Declaration) till Hesburgers restauranger. Vindelsavtalen rör Hesburger-franchisegivarföretaget Burger-In Oy:s restauranger och andra fastigheter som företaget köper el till.

Vi eldar inte för kråkorna

Hesburgerrestaurangerna har ett värmeåtervinningssystem. Då luftkonditioneringen styr ut den varma inomhusluften tas värmen tillvara och används för att värma upp den kalla tilluften. Med hjälp av värmeåtervinning krävs mindre energi för uppvärmning.

Köksanordningarna förbrukar mindre

I Hesburgers kök används många apparater som är ett resultat av den egna produktutvecklingen. Orsaken till att dessa maskiner har utvecklats är behovet av energieffektiva maskiner som är avsedda för att användas i restaurangerna. Restaurangernas energibehov har minskat betydligt tack vare de nya maskinerna.

I de nyaste Hesburgerrestaurangerna tas kylanordningarnas spillvärme tillvara. Den används för att värma upp luften i restaurangens luftkonditionering och restaurangens bruksvatten. Energimängden som värmeåtervinningssystemet producerar är vanligen tillräcklig för att värma upp en restaurang.

Belysningen spelar en viktig roll

I Hesburgerrestaurangerna övergår vi stegvis till miljövänlig LED-belysning. Tack vare LED-ljuskällornas låga energiförbrukning sparar vi upp till 90 procent elektricitet jämfört med traditionella glödlampor. LED-ljuskällorna är också långlivade och innehåller varken kvicksilver eller annat problemavfall.

All belysning på Hesburgerrestaurangerna ändras småningom om till LED-ljuskällor. Den nya tekniken används redan nu i ljusreklamen vid diskarna och utomhusreklamen i flera restauranger. I framtiden utnyttjas LED-ljuskällor allt oftare även i restaurangernas taklampor och utomhusbelysning.