Olika slags återvinning

På Hesburgerrestaurangerna runtom i Finland friteras varje dag hundratals kilo pommes frites i vegetabilisk olja. Efter användningen transporteras vegetabilisk olja från alla Hesburgerrestauranger i Finland för återvinning och för att användas som biobränsle.

Oljan samlas in på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Samma bilar som levererar nya råvaror till restaurangerna för bort den gamla oljan. Då behöver bilarna inte köra onödiga kilometrar.

Ansvarsfulla arbetskläder

Hesburgers arbetskläder har valts med hänsyn till principerna för hållbar utveckling. Kläderna till tusentals anställda tillverkas i enlighet med Code of Conduct-föreskrifterna och tillverkningen övervakas av organisationen Fair Labour Association.

Hesburgers arbetskläder representerar i hög grad hållbar utveckling och ansvarsfull, inhemsk design. Materialets höga kvalitet förlänger arbetsklädernas livslängd och gör att kläderna kan återvinnas när arbetstagarna byts. Arbetstagarna får också tips om hur arbetskläderna sköts på ett miljövänligt sätt.

Från och med hösten 2014 använder Hesburgers anställda kläder som är tillverkade med etiska produktionsmetoder av ekologiskt material. Som råmaterial i arbetskläderna används bland annat polyester som framställts av återvunna plastflaskor. Även gamla arbetskläder utnyttjas i projektet i den mån det är möjligt.

De nya arbetskläderna har EU:s Ecolabel-märke som talar om att miljöbelastningen har minskats under tillverkningsprocessen.

Ekodesign av gamla kläder

Hesburger utnyttjar arbetskläder och reklammaterial som tagits ur bruk. Då varumärket förnyades blev till exempel alla Hesburgerflaggor överflödiga. Eftersom de annars var i bra skick omdesignades de i samarbete med en ekodesigner till en unik serie med återvinningsprodukter. Hesburgers personal belönas och motiveras med unika designprodukter.

Beträffande arbetskläder och återvinningsprodukter samarbetar Hesburger sedan länge med TouchPoint Oy. Touchpoint är en föregångare inom hållbar utveckling och en vägvisare beträffande arbetskläder och reklamprodukter. Touchpoints arbetskläder och återvinningsprodukter omvandlar värderingarna för hållbar utveckling till konkreta gärningar.