Ansvarsfull affärsverksamhet

En ansvarsfull affärsverksamhet hänvisar till företagets ansvarstänkande som helhet. På Hesburger har vi gjort ansvarsfulla gärningar och beslut mycket länge, men det är först de senaste åren som vi gjort dem mer planenligt och systematiskt. Hesburgers lokala närvaro och låga organisation möjliggör ett agilt företag som agerar snabbt. Ur ansvarssynpunkt är det både en styrka och en riskfaktor, och för att stödja det behöver vi starka ansvarsprinciper.

Genom systematisk utveckling av företagsansvaret utvecklas också det ansvarsfulla ledarskapet på Hesburger. I takt med att kunskapen och förståelsen ökar kan vi ta ännu större hänsyn till ansvarsperspektiven i alla våra beslut.

Särskilt viktigt är att få med hela personalen och företagets alla funktioner i den ansvarsfulla verksamheten och ansvarstänkandet. Ansvaret börjar verkligen att förverkligas och ge mervärde i takt med att god praxis och bra erfarenheter sprider sig i organisationen.

De primära utvecklingsverktygen är Hesburgers ansvarsprogram och denna elektroniska ansvarsrapport.