Värderingar

Vår verksamhet har redan länge grundat sig på samma värderingar: hög serviceinriktning, pålitlighet, målinriktning och företagande. För dig är dessa kanske bara ord, men för oss betyder de framför allt handlingar. Praktiska handlingar som styr all vår verksamhet från kundservicen till relationerna med våra samarbetspartner.

Med en serviceinriktad verksamhet säkerställer vi att du känner dig välkommen och får de produkter du beställt snabbt och med ett vänligt leende på köpet. Vårt mål är att erbjuda våra kunder den bästa servicen i branschen.

Pålitlighet framhävs särskilt i hur vi bemöter våra anställda och våra samarbetspartner. Även våra kundrelationer grundar sig på ett starkt förtroende för kedjan och produkterna. Vi vill vara värda ditt förtroende. Alltid.

Målinriktning är en viktig delfaktor när vi vill skapa en engagerad, entusiastisk och aktiv arbetsmiljö. Vi uppmanar våra anställda att utveckla sig och våga ta ansvar.

Vad är då företagande och företagaranda? De utgör grunden för hela Hesburgerkedjan. För oss innebär företagande flit, tro på det egna kunnandet och vilja att bli ännu bättre. Varje dag.