Organisation och nyckeltal

Hesburger är ett registrerat varumärke som ägs av det finländska familjeföretaget Burger-In Oy.

Burger-In Oy lotsas av familjen Salmela. Ordförande för företagets styrelse är Hesburgers grundare Heikki Salmela, verkställande direktör är Kari Salmela och vice verkställande direktör Jari Vuoti.

Vill du ha en snabb översikt över den finska snabbmatsföretagets 2018 nyckeltal?

Varsågod:

  • den skattebelagda försäljningen i Hesburgerkedjans alla restauranger i Finland uppgick till 227 miljoner euro
  • den skattebelagda försäljningen i restauranger utanför Finland uppgick till 98 miljoner euro
  • kassatransaktionerna i restaurangerna i Finland var mer än 23 miljoner
  • utomlands var motsvarande siffra mer än 21 miljoner
  • i Finland har kedjan cirka 5 000 anställda
  • med andra länder inberäknade är antalet anställda över 6 700