Personal

En nöjd anställd gynnar alla: när en anställd är nöjd orkar han eller hon bättre och blir mer motiverad. Det syns även på kundservicen och förbättrar effektiviteten i arbetet. Flera olika faktorer påverkar arbetstillfredsställelsen. Tillfredsställelse och en fungerande arbetsgemenskap får en särskilt viktig roll när det är hektiskt i restaurangen och personalen arbetar under tryck. Ingen ska känna sig ensam. Hesburger har lagt fokus på att det alltid ska finnas en chef på skiften, dvs. en restaurangchef eller skiftchef. I en del restauranger arbetar man ensam, så det är inte alltid möjligt.

För att utöka sina kunskaper krävs välmående i arbetet och ork. För att hinna utöka sina kunskaper är det viktigt att förlänga och värna anställningarna så att de anställda mår bra på arbetet.

Enhetligt familjeföretag

I enlighet med målet i Hesburgers ansvarsprogram lade man 2017 till budskap i den interna kommunikationen som höjer känslan av samhörighet i familjeföretaget i en form som intresserar personalen. Gemenskapsanda och förståelse för att varje arbetstagare och enhet är en viktig del av en stor framgångsrik helhet är viktiga motivationskällor. Många Hesburgerrestauranger ligger på mindre orter och arbetstagarna träffar knappt personalen på andra restauranger. Genom att gestalta helheten hjälper man också till att förstå kedjans anvisningar och vikten av att de följs.

Läs mer: 
Utbildning