Miljötänkande på Hes-Pro

Centrallagret Hes-Pro i Finland är ett bra exempel på ekoeffektivt tänkande. Förutom hamburgerbröd levereras nämligen allt annat härifrån till alla Hesburgerrestauranger i Finland – allt från arbetskläder och marknadsföringsmaterial till sallader och majonnäser.

På centrallagret hör minskning av avfallsmängden och återvinning till varje arbetstagares vardag. Allt avfall som uppkommer sorteras och iordningsställs genast för återvinning. På Hes-Pro återvinns såväl papp, glas, plast, metaller som återvinningspallar, maskiner och apparater. Hes-Pro samlar ihop frityroljan som använts i restaurangerna, ca 30 000 liter per månad. Oljan transporteras för vidareförädling och av den tillverkas Neste MY Renewable Diesel™.

Bra planering sparar både tid och naturen

Då alla varor kommer från samma ställe behövs endast en transport för att leverera varorna till restaurangen. Det går inte heller åt extra tid för att packa och lossa pallarna. Transportrutterna planeras noggrant på förhand och varorna packas i långtradarna med hjälp av automatisk logik så att de kan lossas i rätt ordning längs rutten. Vid packning och transport används också standardenliga anordningar för att minska utsläppen och öka effektiviteten.

Bra planering och kostnadseffektiv verksamhet sparar tid men även naturen. En viktig del av en ekoeffektiv verksamhet är ett fungerande samarbete mellan olika aktörer, till exempel mellan centrallagret, logistikbolagen och restaurangerna. Antalet onödiga transporter har minimerats och långtradarna kör endast till de restauranger som har beställt produkter. Transporterna följs och förarna utbildas för att transporterna ska ske ekologiskt.

Egenkontroll minimerar riskerna

Hörnstenen i centrallagrets ekologiska tänkande är noggrann egenkontroll. Lagring och placering av varor, lageromsättning och packning görs enligt en noggrann plan. Livsmedelssäkerheten kräver omsorgsfull uppföljning för att råvarorna ska hållas förstklassiga och inte förfaras. En viktig del av egenkontrollen är temperaturuppföljningen, som i första hand ska säkerställa att skadliga mikrober inte kan föröka sig i produkterna.

Minimeringen av livsmedelsavfall är ett av de viktigaste bevisen för Hes-Pros ekologiskt hållbara verksamhet. Till egenkontrollen hör att man effektivt strävar efter att identifiera risksituationer och information som erhållits om riskerna används för att utveckla verksamheten. Egenkontrollen styrs av den tillsyn som livsmedelssäkerhetsmyndigheten utövar men också av Hesburgers egna höga kvalitetsmål.