Måltid och biltvätt, tack!

HesePesu är Hesburgers biltvätt där bilarna blir rena snabbt, effektivt och på ett miljövänligt sätt. I HesePesu är den totala vattenförbrukningen bara 55–60 liter per bil, då den i en vanlig biltvätt kan uppgå till hela 500 liter.

Vattnet som används vid HesePesus biltvättlinjer renas biologiskt och cirkulerar för att användas på nytt i tvättprocessen. På detta sätt kan behovet av rent vatten minimeras.

Läs mer om HesePesu.