Kvalitet är en hörnsten i verksamheten

Enligt lagen måste livsmedelsföretag utföra egenkontroll som omfattar livsmedelssäkerhet, ythygientillsyn och produktundersökningar. Hesburgers verksamhet övervakas både med hjälp av ett internt auditeringssystem och en samarbetspartner.

Hesburger har samarbetat med Net-Foodlab Oy i nästan tio år. Företaget har specialiserat sig på kvalitetsledningstjänster i livsmedelsbranschen och gör bland annat ythygien-, hållbarhets- och näringsinnehållsundersökningar samt undersökningar och testningar som gäller stekoljans kvalitet och allergener.

Kvalitets- och säkerhetsfrågor utgör en viktig del av personalens arbete. Råvaror av hög kvalitet, riktiga arbetssätt och tillredningstider, snabb servering och rena kundlokaler utgör kärnan i kvalitetsledningen. De anställda får utbildning så att de för sin egen del kan säkerställa en välfungerande kedja.