Av kärlek till potatis

Flacka åkrar kantade av väderkvarnar breder ut sig framför oss så jämnt som det bara är möjligt i Nederländerna. I Lelystads kommun är förhållandena gynnsamma för potatisodling, då växtsäsongen är cirka två gånger längre än i Finland. I Lelystad får även Hesburgers knapriga pommes frites sin början.

Hesburgers pommes frites levereras av McCain – ett traditionsrikt familjeföretag som älskar potatis. McCain levererar cirka 5,5 miljoner kilo pommes frites om året till Hesburger.

Från åkern till restaurangen

Hesburgers pommes frites smakar verkligen potatis, då de tillagas av hela potatisar. De noga utvalda potatissorterna – som Zorba, Daisy, Lady Anna, Innovator, Fontane, Markies och Royal – har precis rätt storlek och konsistens för att bli pommes frites.

Potatisen skördas och transporteras till en närliggande produktionsanläggning, där de tvättas, skalas, skärs, förkokas, gratineras, fryses in och förpackas. Under hela tillverkningskedjan kontrolleras potatisens och pommes fritesens kvalitet noggrant.

De färdiga pommes fritesen skickas till Hesburgers centrallager i S:t Karins, varifrån de fördelas till restaurangerna runt om i Finland. Hesburger-restaurangernas professionella personal friterar pommes fritesen guldgula och frasiga och serverar dem nylagade till våra kunder.

Hållbar odling och tillverkning

McCain stödjer potatisodlarna när det gäller hållbar odling. Väderkvarnar och solpaneler är en viktig del av ett hållbart jordbruk. Genom att utnyttja den senaste teknologin och reglera användningen av vatten minskar man odlingens påverkan på miljön.

Miljöaspekterna uppmärksammas på flera olika sätt även vid tillverkningen av pommes frites. På McCains fabrik minskar man systematiskt användningen av bl.a. energi, vatten och metan. Målet vid tillverkningen är en helt avfallsfri produktion, där t.ex. potatisskalen används som djurfoder eller biogas.

 

”Väderkvarnar och solpaneler är en viktig del av ett hållbart jordbruk.”

Hesburger