Certifierade projekt

Hesburgers produkter klimatkompenseras via Gold Standard-certifierade projekt med minskade utsläpp som mål.

Gold Standard är en verifieringsstandard för den frivilliga utsläppshandeln. Den förvaltas av en icke-vinstsyftande organisation vars uppgift är att övervaka, utveckla och verifiera projekt inom den frivilliga utsläppshandeln. Gold Standard följer de strängaste kriterierna i branschen. Den garanterar att utsläppsminskningen som nåtts i projekten följer Gold Standard-certifikatets normer, att processen har övervakats på ett ändamålsenligt sätt och att experterna har verifierat beräkningarna av projektets koldioxidbalanskalkyler. I projekten beaktas också deras sociala relevans i den lokala miljön.

Läs mer om projekten:
Trädplantering och skydd av skog i Etiopien
Bättre kokapparater till Uganda