Bättre kokapparater till Uganda

Kampalaområdet, Uganda

Skogens andel av Ugandas yta minskar med cirka 2 procent varje år.  De största orsakerna till detta är avverkningar och användningen av brännved – över 90 procent av hushållen i Uganda använder i huvudsak trä som energikälla för matlagning. Endast en liten del av träden avverkas i förnybara skogar.

I detta projekt som inleddes 2006 minskas utsläppen av växthusgaser med hjälp av energieffektivare kolkokare. Kolkokarna använder i genomsnitt bara 50 procent energi jämfört med traditionella kokare av metall. En kolkokare minskar uppskattningsvis utsläppen med 2,5 tCO2e. De energieffektiva kokarna minskar behovet att avverka träd till brännved och de brinner renare, varvid lokalbefolkningen inte utsätts för skadliga gaser. Oren inomhusluft är ett vanligt problem i Uganda. Enligt Världshälsoorganisationen WHO dör 20 000 människor årligen på grund av detta.

Genom att övergå till kolkokare minskas kolförbrukningen i en genomsnittsfamilj på fem personer med cirka 300 kg per år.  Det minskade avverkningsbehovet bromsar upp erosionen och försvinnandet av djurens naturliga habitat och biodiversiteten.

Hesburgers andel i projekt 10/2016–12/2020

  • Kompensationen för koldioxidavtryck motsvarar den årliga användningen av omkring 46 500 av den mest energieffektiva kokaren.
  • Man har räddat omkring 250 000 träd, som binder utsläppet av växthusgaser. Den bundna utsläppsmängden motsvarar omkring 37 000 tur och retur-resor Helsingfors-New York-Helsingfors för en person.
  • Människor har fått hjälp bland annat genom att arbetsplatser har skapats, hälsoriskerna från föroreningar har minskat och tid har frigjorts för utbildning och jordbruk.

Läs mer om projekten på Impact Carbon website.

Läs mer om vårt andra projekt: Trädplantering och skydd av skog i Etiopien

Sidan är uppdaterad 4.11.2021.