Klimatkompenserade produkter

Hesburger kompenserar utsläppen av växthusgaser som uppstår vid produktionen av Dubbelhamburgare, VEKE®-sojavegetarisk hamburgareVEKE®-ostvegetarisk hamburgareVEKE®-sojatortilla och VEKE®-sojastickor genom att delta i projekt som binder eller minskar utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Läs mer om projekten.

Koldioxidavtrycket talar om hur mycket växthusgaser som uppstår under produktens livscykel. Koldioxidavtrycket anges som koldioxidekvivalenter (CO2e). Koldioxidavtrycken för Hesburgers produkter har beräknats av Naturresursinstitutet. Beräkningarna grundar sig på de uppgifter som Hesburger och företagets leverantörer har gett samt på de genomsnittliga uppgifterna om råvaruproduktionen som finns i litteraturen. I beräkningarna har man beaktat råvaruproduktionen, förädlingen, logistiken, restaurangerna samt restaurangernas svinn och avfallshanteringen av serveringsförpackningarna. Utsläppskompensationerna genomförs tillsammans med finska Nordic Offset.

Koldioxidavtryckar av Hesburgers klimatkompenserade produkter

 • Dubbelhamburgare: 3,4 kg CO2e
 • VEKE®-sojavegetarisk hamburgare: 0,62 kg CO2e
 • VEKE®-ostvegetarisk hamburgare: 0,59 kg CO2e
 • VEKE®-sojatortilla: 1,2 kg CO2e
 • VEKE®-sojastickor 4 st + dipp: 0,52 kg CO2e
 • VEKE®-sojastickor 6 st + dipp: 0,69 kg CO2e
 • VEKE®-sojastickor 9 st + dipp 2 st: 1,13 kg CO2e

Hesburgers total kompensation årlig

 • 2016 (October-December): 8 754 tCO2e
 • 2017: 30 297 tCO2e
 • 2018: 29 452 tCO2e
 • 2019: 29 786 tCO2e
 • 2020: 27 780 tCO2e