Klimatkompenserade produkter

Hesburger kompenserar utsläppen av växthusgaser som uppstår vid produktionen av Dubbelhamburgare, Sojatortilla och Vegetarisk tortilla genom att delta i projekt som binder eller minskar utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Läs mer om projekten.

Koldioxidavtrycket talar om hur mycket växthusgaser som uppstår under produktens livscykel. Koldioxidavtrycket anges som koldioxidekvivalenter (CO2e). Kodioxidavtrycken för Dubbelhamburgare, Sojatortilla och Vegetarisk tortilla har beräknats av Naturresursinstitutet. Beräkningarna grundar sig på de uppgifter som Hesburger och företagets leverantörer har gett samt på de genomsnittliga uppgifterna om råvaruproduktionen som finns i litteraturen. I beräkningarna har man beaktat råvaruproduktionen, förädlingen, logistiken, restaurangerna samt restaurangernas svinn och avfallshanteringen av serveringsförpackningarna. Utsläppskompensationerna genomförs tillsammans med finska Nordic Offset.

  • Dubbelhamburgare 3,4 kg CO2e
  • Sojatortilla 1,2 kg CO2e
  • Vegetarisk tortilla 1,1 kg CO2e

 

År 2017 kompenserade Hesburger för totalt 30 296 tCO2a för sina produkter.