Klimatkompensation

Koldioxidavtrycket kan minskas bland annat genom effektivare energianvändning och genom att minska utsläppen av växthusgaser från verksamheten. Utsläppen kan minskas till exempel genom att börja använda förnybar energi i stället för fossila bränslen. Ofta kan koldioxidavtrycket ändå inte helt utplånas bara genom ändringar i den egna verksamheten. Då kan det återstående koldioxidavtrycket kompenseras med åtgärder som minskar motsvarade mängd koldioxid i atmosfären eller förhindrar uppkomsten av växthusgaser.

Klimatkompensationen kan göras till exempel genom att köpa utsläppsminskningar på den frivilliga marknaden för utsläppshandel, dvs. genom att investera i projekt som minskar utsläpp. Detta betyder att det finns projekt som med olika åtgärder binder utsläpp av växthusgaser i atmosfären eller minskar uppkomsten av utsläpp. Största delen av projekten utförs i utvecklingsländer. Förutom att projekten minskar växthusgaserna förbättrar de också levnadsförhållandena för lokalbefolkningen.

Hesburger klimatkompenserar utvalda produkter genom att delta i certifierade projekt som strävar efter att minska avskogning och som stöder lokalbefolkningen på många olika sätt.