Klimatkompensation

Koldioxidavtrycket kan minskas bland annat genom effektivare energianvändning och genom att minska utsläppen av växthusgaser från verksamheten. Utsläppen kan minskas till exempel genom att börja använda förnybar energi i stället för fossila bränslen. Ofta kan koldioxidavtrycket ändå inte helt utplånas bara genom ändringar i den egna verksamheten. Då kan det återstående koldioxidavtrycket kompenseras med åtgärder som minskar motsvarade mängd koldioxid i atmosfären eller förhindrar uppkomsten av växthusgaser.

Tills vidare kan hamburgare inte tillverkas helt utan att det uppstår växthusgaser under produktionen. Därför kompenserar Hesburger valda produkters koldioxidavtryck via projekt som binder och minskar utsläpp av växthusgaser – det vill säga genom att plantera träd och skaffa energieffektivare kokapparater

Klimatkompensationen kan göras till exempel genom att köpa utsläppsminskningar på den frivilliga marknaden för utsläppshandel, dvs. genom att investera i projekt som minskar utsläpp. Detta betyder att det finns projekt som med olika åtgärder binder utsläpp av växthusgaser i atmosfären eller minskar uppkomsten av utsläpp. Största delen av projekten utförs i utvecklingsländer. Förutom att projekten minskar växthusgaserna förbättrar de också levnadsförhållandena för lokalbefolkningen.

Hesburger klimatkompenserar utvalda produkter genom att delta i certifierade projekt som strävar efter att minska avskogning och som stöder lokalbefolkningen på många olika sätt.

Läs mer om projekten:
Trädplantering och skydd av skog i Etiopien
Bättre kokapparater till Uganda