Hesburgerkedjan utomlands

Förutom i Finland hade Hesburger i slutet av 2019 även restauranger i Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Tyskland, Ukraina, Bulgarien och Vitryssland. Den första Hesburgerrestaurangen i Bulgarien öppnades i slutet av 2016. I slutet av 2019 fanns det redan 18 restauranger i Bulgarien. Mätt i antalet restauranger är Litauen alltjämt det näst största Hesburger-landet efter Finland med 56 restauranger.

I Baltikum är Hesburger känd som en finsk restaurangkedja av hög kvalitet. Kedjan är mycket välkänd – i Estland känner cirka 90 procent, i Lettland uppemot 80 procent och i Litauen gott och väl över hälften av människorna till Hesburger när man frågar dem spontant. Hesburger växer kraftigt även i sina andra verksamhetsländer. Den kvalitativa verksamheten och marknadsföringen ökar ständigt kännedomen om Hesburger även i andra länder.

Hesburger följer de lokala lagarna i alla länder.

 • Personalen får högre lön än minimilön i alla verksamhetsländer. De får ersättning för övertidsarbete och lönen är jämlik. Man sätter sig noggrant in i arbetslagstiftningen innan man inleder verksamhet i ett nytt land.
 • I Saue i Estland finns det ett centrallager liknande Hes-Pro, som distribuerar råvaror till restaurangerna i Baltikum. I Saue skär man också isbergssallad på samma sätt som på Hes-Pro.
 • Saues centrallager har nära 30 anställda.
 • Hesburger utför revisioner av produktsäkerheten och ansvarsaspekten hos varuleverantörerna innan råvaran beställs för distribution via centrallagret i Saue i Estland.

Hesburgerrestauranger i utlandet (31.12.2021)

 • Estland 48 restauranger
 • Lettland 49 restauranger
 • Litauen 57 restauranger
 • Ryssland 39 restauranger
 • Tyskland 2 restauranger
 • Ukraina 7 restauranger
 • Bulgarien 23 restauranger
 • Vitryssland 2 restaurang
 • Totalt 227 restauranger i utlandet

Läs mer:
Siffror från utlandet

Sidan är uppdaterad 5.1.2022.