Från Nådendal till idag

Hesburger är ett registrerat varumärke som ägs i Finland av ett finskt familjeföretag, Burger-In Oy. Burger-In Oy drivs av familjen Salmela och ordförande i företaget är företagets grundare Heikki Salmela, VD Kari Salmela och vice VD Jari Vuoti. Varumärket Hesburger har cirka 5 400 anställda i Finland och cirka 2 500 utomlands. I slutet av 2019 fanns det 278 Hesburgerrestauranger i Finland. Hesburgers huvudkontor ligger i Åbo. På huvudkontoret arbetar 67 personer inom koncernens olika funktioner, som ledning, ekonomi- och personalförvaltning, juridik, IT, produktutveckling, marknadsföring och kommunikation. Hesburgers egen produktionsanläggning och centrallager Hes-Pro ligger i S:t Karins. Hes-Pro har cirka 85 anställda.

Produkter i standardsortimentet

Hesburgers standardsortiment består av hamburgare, måltider, tortillorsalladerdesserter samt kalla och heta drycker. Standardsortimentet innehåller även nuggetssojastickor och lökringar. Förutom standardprodukterna serverar Hesburger även varierande kampanjprodukter.

Från Nådendal till idag

Hesburgers rötter sträcker sig ända tillbaka till 1966, då det unga företagarparet Heikki och Kirsti Salmela grundade grillen Kievarin grilli i Nådendal. När snabbmatskulturen kom till Finland öppnade de den första Hesburgerrestaurangen i Hansakvarteret i centrala Åbo 1980.

Genom åren har Hesburger expanderat sin restaurangkedja till en rikstäckande kedja och tagit sina delikatesser till nästan alla finländare från Mariehamn till Kolari. Som mest växte kedjan på 90-talet.

Från andra halvan av 90-talet spreds Hesburger från Egentliga Finland till att bli en rikstäckande kedja. De senaste två åren har antalet Hesburger-restauranger i Finland legat på runt 270 st. 2002 köpte Burger-In Oy snabbmatskedjan Carrols och blev marknadsledande i branschen både vad gäller omsättning och antalet restauranger. Flest nya Hesburger-restauranger öppnades under 2011–2012. Procentuellt var antalet nya restauranger däremot inte lika stort som på 90-talet, för 2011–2012 fanns det redan över 200 restauranger.

Expansion till utlandet

Kedjan tog sina första steg till utlandet 1996, då den öppnade restauranger i Tyskland och Estland. De senaste åren har framgångskonceptet fått ett starkt fotfäste även utomlands. Förutom i Finland hade Hesburger i slutet av 2019 även restauranger i Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Tyskland, Ukraina, Bulgarien och Vitryssland.

Ur ansvarssynpunkt hade etableringen på den tyska marknaden stor inverkan på kedjans miljöval. Miljökraven var strängare i Tyskland än i Finland på 90-talet och genom att uppfylla dem fick vi mer kunskap om bland annat avfallskärl. Det ledde även till viktiga beslut om förpackningsmaterial.