Skola för slumbarn i Bangladesh

År 2005 började Hesburger samarbeta med Fida International inom ramen för ett utvecklingsprojekt som gäller slumområden genom att låta bygga en skola i slumområdet i Dhaka. 160 ivriga elever inledde sina studier i skolan 2011. För barnen som fått börja i skolan ändrade livet konkret, eftersom de inte längre behövde utföra långa och tunga arbetsdagar.

År 2012 utmanade Hesburger sina kunder att stöda slumbarnens skolgång och lyckades utöka antalet skolelever med 80 nya barn. 18 elever deltog i den riksomfattande slutexamen för elever i femte årskursen och 100 procent av eleverna klarade examen. Denna procentandel är ett bevis för en utmärkt skolframgång. Femte årskursen är den sista årskursen i grundskolan och slutexamen är gemensam för hela landet. Barnen har dessutom fått trivsamma skollokaler. Skolan fräschades upp bland annat med målade färgglada bilder.

År 2020 har skolan 433 elever.