Övervakning av leveranskedjan

Produktutvecklingen styr Hesburgers inköpsprocess, då den fastställer kriterierna för råvaran och nödvändig volym samt kartlägger potentiella varuleverantörer. Som verktyg använder Hesburger en produktspecifikation, som sedan 2017 inkluderar kvalitetsperspektiv samt frågor som kartlägger etiska värden och ansvar. Helheten innehåller alla krav som Hesburger ställer på produktens eller råvarans egenskaper.

Varuleverantören ansvarar för kvaliteten på sin produkt och för en ansvarsfull produktion i enlighet med produktspecifikationen. Hesburgers kvalitetsrevision rör den nya produktens eller råvarans produktionslokaler. Syftet är att säkerställa att kraven i produktspecifikationen uppfylls.

Revisionen genomförs av ett laboratorium som specialiserar sig på kvalitetskontroll. Tidigare fokuserade revisionen på produktkvalitet. I dag uppmärksammas även ansvarsperspektiven i allt högre grad.