Utbildning

Hesburger är en dynamisk, ungdomlig och ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder sina anställda breda utvecklings- och tillväxtmöjligheter.

Arbete av hög kvalitet bygger på en kompetent personal. Varje ny arbetstagare på Hesburger får gå ett utbildningsprogram. Under utbildningen får arbetstagaren lära sig arbetsuppgifterna för en restauranganställd. Arbetstagaren och chefen följer upp inlärningen med hjälp av en personlig introduktionsplan. Utbildningstiden kan förkortas genom en webbutbildning som komplettering för nya anställda.

Uppmuntras till chefsutbildning

En av de viktigaste utbildningsvägarna är chefsutbildningen. Efter att ha genomfört den kan arbetstagaren söka chefstjänster oavsett sin grundutbildning. Hesburger uppmuntrar till chefsutbildning med hjälp av utbildningsprogram. 2019 lades en ny chefsutbildning för restaurangchefer till i utbildningsutbudet enligt personalens önskemål. Med ett läroavtal kan arbetstagaren också ta en yrkesexamen vid sidan om arbetet. 2018 kompletterades utbudet också med en ny webbutbildning i arbetarskydd.

För att uppnå målen för utbildning av personal som valts ut till Hesburgers ansvarsprogram beslutade Hesburger om följande åtgärder:

  • Personalutbildningen ska utvecklas och det ska säkerställas att de som är intresserade kommer in på utbildningar som passar dem. Genom att räkna antalet anställda som genomfört de utbildningar som Hesburger erbjuder ser man om målet uppnåtts.
  • Personalutbildningsvideorna uppdateras.
  • Ett utbildningsregister tas i bruk. I anknytning till det lägger man till en funktion i Hesburgers skiftplaneringssystem som föreslår lämpliga kurser för en anställd till chefen. Funktionen tros göra det lättare att matcha lämpliga utbildningar med anställda. Samtidigt underlättas uppföljningen och statistikföringen av genomförda utbildningar.