Villkor för användning av Hesburgers presentkort

Hesburgers presentkort (nedan ”Presentkortet”) är ett presentkort som Burger-In Oy (nedan ”Hesburger”), FO-nummer 2031967-6, adress Slottsgatan 34, 20100 Åbo, beviljat kunden och på vilket dessa villkor för användning av Presentkortet tillämpas. Presentkortet är inte personligt. Genom att använda Presentkortet godkänner kunden dessa villkor.

Presentkortet kan användas vid köp i samtliga Hesburger-restauranger i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Saldot på presentkortet kan användas vid ett eller flera köptillfällen. Om kunden vill göra ett köp vars pris överstiger saldot på Presentkortet ska kunden betala mellanskillnaden mellan saldot på Presentkortet och priset på köpet till Hesburger.  Kunden kan kontrollera det aktuella saldot på Presentkortet på Hesburger-restauranger i Finland, Estland, Lettland och Litauen. 

Kunden kan köpa Presentkortet på Hesburger-restauranger i Finland, Estland, Lettland och Litauen.  Kunden kan själv välja hur mycket som ska laddas på Presentkortet i euro i samband med att Presentkortet köps på restaurangen. Kunden kan även beställa Presentkortet i webbutiken på www.hesburger.fi. Webbutiken skickar Presentkortet endast till postadresser i Finland. Mer information om webbutikens begränsningar för beställning av Presentkort finns i webbutikens villkor. Inga separata kostnader debiteras för användning av Presentkortet.

Hesburger kan dela ut Presentkort till sina kunder i present eller som pris i tävlingar som Hesburger anordnar.

Presentkorten aktiveras i samband med att de köps eller skickas. Presentkortet gäller i 24 månader från att det aktiverades. Kunden har inte rätt att kräva Hesburger på ersättning om kunden inte har använt saldot på Presentkortet under giltighetstiden. Hesburger tar tillbaka Presentkort vars saldo använts i sin helhet eller vars giltighetstid har löpt ut.

Saldot på Presentkortet återbetalas inte till kunden. Hesburger ansvarar inte för borttappade, skadade eller stulna Presentkort och ersätter dem inte med nya Presentkort. Hesburger har rätt att makulera Presentkortet vid misstanke om missbruk av Presentkortet.