HESBURGER-APPEN – ANVÄNDNINGSVILLKOR

Uppdaterad 30.3.2023

1. Allmänt

Hesburger-appen (nedan ”Appen”) ägs och tillhandahålls för användning av Burger-In Oy (nedan ”Hesburger”), organisationsnummer: 2031967-6, adress: Slottsgatan 34, 20100 Åbo, Finland. Burger-In Oy tillhandahåller också Hesburgers Bonusklubb, som har egna villkor som finns att läsa på Hesburgers webbplats.

Kunden (nedan ”Kund”) kan använda Appen för att se och köpa olika Hesburger-produkter (nedan ”Produkter”) enligt dessa användningsvillkor. Säljaren av Produkter är det lokala Hesburger-restaurangföretag där Kunden gör ett köp (nedan ”Hesburger-restauranger”). Företaget bakom och kontaktinformationen till Hesburger-restaurangerna finns i Appen under ”Hesburger-restauranger”.

Dessa användningsvillkor tillämpas på Appen och dess specificerade innehåll. Genom att använda Appen godkänner Kunden dessa villkor och är skyldig att följa dem samt eventuella separat angivna riktlinjer i Appen. Dessa villkor förbinder också Hesburger-restaurangerna.

Hesburger sparar användningsvillkorstexten, och villkorstexten förblir tillgänglig för Kunden via Appen. Vi uppmanar dock Kunden att spara eller skriva ut dessa användningsvillkor för framtida bruk.

Användningsvillkoren finns på finska, svenska, engelska, estniska, lettiska, litauiska och ryska.

2. Hesburger-appen

Appen är en mobil tjänst som är avsedd för Hesburger och/eller kunder på Hesburger-restauranger. Appen kan användas i baskonfiguration utan registrering eller på Bonusklubbnivå som registrerad användare.

Grundnivå – oregistrerade användare. Kunden behöver inte registrera sig för att ladda ner och använda Appen. På grundnivå får Kunden information om Produkter, platser, tjänster, kampanjer och särskilda erbjudanden. Kunder på grundnivå kan inte göra förhandsbetalda beställningar eller tjäna bonus.

Bonusklubbnivåer – registrerade Kunder med inloggning. Registrering för Appen kräver ett befintligt Bonusklubbkonto eller medlemskap i Hesburgers Bonusklubb. Kunderna kan se villkoren för Hesburgers Bonusklubb och tillfälliga Bonusklubbförmåner på sin lokala Hesburger-restaurangs webbplats.

Appen är ett elektroniskt Bonuskort som Kunden visar upp på Hesburger-restaurangerna vid köp. Registrerade användare av Appen kan använda Appen för att göra förhandsbetalda beställningar på angivna Hesburger-restauranger och hämta sin beställning vid en angiven tidpunkt. I Appen kan Kunden t.ex. se information om sitt medlemskap i Bonusklubben, Bonusklubbförmåner och allmänna särskilda erbjudanden och kampanjer. Kunden kan också använda Appen för att se sitt Bonusklubbsaldo.

Kunden rekommenderas att använda den senaste versionen av Appen för att säkerställa att den fungerar korrekt.

3. Produkter och priser

Produkterna som visas i Appen är desamma som i Hesburgers normala produktsortiment, förutom att produktsortimentet och priserna är specifika för varje Hesburger-restaurang. Produkterna och priserna kan variera mellan olika restauranger. Alla Hesburger-restauranger har inte alla Produkter. Alla angivna priser är inklusive moms och andra tillämpliga skatter och avgifter.

I vissa fall kan en Hesburger-restaurangs priser för Produkterna skilja sig från priserna som visas i Appen. I sådana fall är Kunden berättigad till det lägre priset, såvida inte det angivna priset klart och tydligt är ett fel. I sådana fall har Kunden som gjort en beställning enligt avsnitt 4.2 nedan rätt att dra tillbaka sin beställning och få tillbaka pengarna.

4. Göra en beställning

4.1 Göra en inköpslista

Alla användare av Appen (inklusive Grundnivå) kan påskynda sin beställning på utvalda Hesburger-restauranger genom att först göra en inköpslista i Appen och visa upp inköpslistans kod i Hesburger-restaurangens kassa (nedan ”Göra en inköpslista). Betalningen för Produkterna på inköpslistan sker i kassan på Hesburger-restaurangen, varefter Produkterna förbereds enligt Kundens beställning. Man måste inte vara registrerad i Appen för att göra en inköpslista.

4.2 Beställning

En registrerad Kund kan använda Appen för att göra och betala för en beställning, varvid beställningen förbereds för hämtning på en bestämd Hesburger-restaurang. En beställning måste betalas innan den kan hämtas. Alla Hesburger-restauranger tar inte emot förhandsbetalda beställningar. Appen anger vilka restauranger som tar emot förhandsbetalda beställningar (nedan ”Beställningsrestauranger). Beställningen slutförs när Kunden tagit emot en mottagningsbekräftelse från Hesburger efter att Kunden har betalat för Produkterna via Appen.

Kunden kan hämta beställningen på en separat markerad avhämtningsplats i restaurangen (nedan ”Avhämtningsplats”), i drive-in-luckan eller vid avhämtningsplatsen för Prepaid – förhandsbetalda beställningar, om en sådan används i restaurangen i fråga. Hesburger rekommenderar att Kunden använder Avhämtningsplatsen eller avhämtningsplatsen för Prepaid – förhandsbetalda beställningar så att hämtningen går så smidigt och snabbt som möjligt. Kunden kan hämta beställningen på Avhämtningsplatsen eller vid avhämtningsplatsen för Prepaid – förbetalda beställningar utan att köa till kassan.

Beställningar som görs via Appen är bindande för Kunden gentemot Hesburger-restaurangen. Beställningen har en femsiffrig kod, som motsvarar QR-koden på sidan i Appen som följer beställningens status (nedan ”QR-koden”). Genom att visa upp QR-koden har Kunden rätt att hämta beställningen. Kunden kan ge QR-koden till en annan person, så att denne kan hämta beställningen i Kundens ställe.

I Appen väljer Kunden en tid då beställningen ska hämtas. Appen kommer automatiskt att ange tillgängliga avhämtningstider. Den tillgängliga avhämtningstiden för beställningen kan vara omedelbart, varvid beställningen börjar förberedas i Beställningsrestaurangen så snart som möjligt. En beställning för vilken omedelbar avhämtning har valts måste bekräftas senast 30 minuter innan Beställningsrestaurangen stänger.

Alternativt kan Kunden göra beställningen som en förhandsbeställning, varvid beställningen kan hämtas vid den tid som Kunden valt i förhand. Avhämtningstiden måste vara minst 15 minuter från och med beställningen gjordes. Beställningar kan bara verkställas under Beställningsrestaurangens öppettider eller, om restaurangen är stängd, under öppettiderna nästa dag. En beställning kan dock bara verkställas högst 12 timmar efter att den gjordes. Den senaste avhämtningstiden för beställningar är senast 30 minuter innan restaurangen stänger. Hesburger eller Beställningsrestaurangen är inte ansvariga gentemot Kunden om Kunden hämtar sin beställning för sent.

I Appen kan Kunden se när beställningen är klar för avhämtning. En push-avisering om en färdig beställning skickas till Kunden om Kunden har aktiverat push-aviseringar i Appens inställningar.  

Hesburger-restaurangen gör sitt bästa för att ha Kundens förhandsbeställning klar vid Kundens angivna avhämtningstid. Kunden måste dock förstå att det vid hektiska tider kan ta längre tid än förväntat att förbereda en förhandsbeställning och att förhandsbeställningen kanske inte är klar vid den angivna avhämtningstiden. Kunden är inte berättigad till skadestånd eller ytterligare kompensation för en försenad förhandsbeställning, såvida inget annat stadgas i tvingande lagar.

4.3 Bonuspoäng

Vid beställning kan en Kund med en Bonusklubbnivå välja att använda sitt Bonuskort och tjäna Bonuspoäng på sitt köp. Användning av Bonuskortet berättigar Kunden till Bonusförmåner enligt Bonusklubbens regler. Endast ett kundlojalitetskort kan användas för ett enskilt köp.

4.4 Betalning av beställning

Kunden kan betala för sin beställning i Appen med Bonuskontot, ett kredit- eller bankkort eller ett annat Stripe-betalsätt samt med Apple Pay. Stripe Payments Europe Limited, registrerat på Irland, tillhandahåller betaltjänsten.

Stripe Payments Europe Limited
www.stripe.com/fi

När Kunden använder Stripe-betalsätt godkänner Kunden användningsvillkoren för Stripe Checkout, Finland: (www.stripe.com/fi/checkout/terms) och Stripes integritetspolicy, Finland: (www.stripe.com/fi/privacy).

4.5 Häva en beställning

På grund av Produkternas beskaffenhet har Kunden inte rätt att ta tillbaka en beställning efter att den gjorts. Kunden förstår att Produkterna är livsmedel och drycker som försämras eller utgår snabbt och rätten att ta tillbaka en beställning gäller därför inte under tillämplig lag.

4.6 Sen avhämtning av en beställning

Hesburger-restaurangen gör sitt bästa för att ha en beställning klar vid den av Kunden angivna avhämtningstiden. Kunden måste hämta de beställda Produkterna vid den angivna avhämtningstiden. I Appen kan Kunden se när beställningen är klar för avhämtning. En push-avisering om en färdig beställning skickas till Kunden om Kunden har aktiverat push-aviseringar i Appens inställningar.

Beställningar ligger kvar i Beställningsrestaurangen i 25 minuter efter att beställningen är klar att hämtas, men absolut inte senare än då Beställningsrestaurangen stänger. Om Kunden inte hämtar beställningen inom denna tid kan produkterna för att trygga produktkvaliteten inte överlämnas efter att avhämtningstiden har utgått, och beställningen slängs. Kunden har inte rätt till återbetalning eller annan kompensation för att beställningen inte har hämtats i tid och för att den har slängts.

4.7 Produktklagomål

Produktklagomål ska riktas direkt till den Hesburger-restaurang eller Beställningsrestaurang som ansvarar för beställningen eller via ett kundfeedbackformulär på Hesburgers webbplats. Om föremålet för dessa användningsvillkor inte uppfylls har konsumenten tillgång till rättsmedel enligt tillämplig lag.

5. Immaterialrätt och copyright i Appen

Appen och dess innehåll, inklusive varumärken, firmanamn, produktinformation och bilder, tillhör Hesburger och dess koncern och/eller partners, vilket är skyddat under upphovsrättslagar och internationella avtal om immaterialrätt. Samtliga rättigheter till Appen och dess innehåll förbehålls.

Appen får endast användas för personligt, icke-kommersiellt bruk. Material får ses, bläddras igenom och sparas på en enhet samt i tryckt version för personligt bruk. Kopiering, annan lagring, utlåning, vidarebefordring och annan användning av material som finns i Appen, även delvis, är förbjudet utan Hesburgers uttryckliga skriftliga tillåtelse. Kunden får inte använda Appen i strid med dessa användningsvillkor, tillämplig lag eller korrekt utövande.

6. Hesburgers ansvar 

Appen och dess innehåll tillhandahålls Kunden med reservation för eventuella fel. Hesburger ansvarar inte för fel, uteblivna delar eller andra fel i Appens innehåll. Hesburger garanterar inte tillgång till Appen eller oavbruten eller felfri användning av den. Hesburger ansvarar inte för kostnader, förluster (inklusive vinstbortfall) eller andra eventuella skador som kan ha orsakats av att denna App använts eller från information i den, såvida inget annat stadgas i tvingande lag.

7. Kakor (cookies)

Appen använder kakor. En kaka är en textfil som sparas i din webbläsare när du använder Appen. Kakor möjliggör en rad funktioner: den övervakar till exempel Appens trafikvolymer och samlar in information om hur och när Appen används.

Appen använder Google Analytics reklamfunktioner. Google Analytics använder kakor för att identifiera användare och samla in anonym standardinformation, t.ex. om deras kön, ålder och allmänna intressen. Google sammanställer rapporter om användningen av Appen, vilket Hesburger sedan använder för att samla in statistik om trafikvolym och förbättra sina tjänster. Den insamlade informationen kan dessutom användas utanför Appen för att skapa riktad reklam (t.ex. genom omriktning) som kan vara av intresse för dig.

Du kan inaktivera användningen av kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Webbläsarspecifika anvisningar finns hos webbläsarens tillverkare. Hesburger rekommenderar att du aktiverar användningen av kakor för att få bästa möjliga upplevelse.

8. Tredjepartstjänster

Appen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje parter. Hesburger ansvarar inte för funktionen, innehållet eller andra egenskaper hos tredje parters webbplatser. Användaren måste godkänna eventuella användningsvillkor på sådana webbplatser innan de används.

9. Behandling av personliga uppgifter

Hesburger samlar in och behandlar personliga uppgifter om registrerade användare för att erbjuda tjänster samt för att upprätthålla och utveckla relationen med kunderna. Hesburger Bonusklubbs integritetspolicy beskriver behandlingen av personliga uppgifter närmare och finns i Hesburger-appen och på Bonusklubben-sidorna på Hesburgers webbplats.

10. Övriga villkor

Hesburger kan ändra, uppdatera, avbryta eller ta bort Appen, dess innehåll eller delar av den efter eget gottfinnande. Det kan inkludera ändringar i dessa användningsvillkor. Kunden informeras om eventuella viktiga ändringar i förväg inom rimlig tid, antingen i Hesburger-appen eller via e-post till den av Kunden angivna e-postadressen.  Kunden måste godkänna ändringarna i villkoren för att kunna fortsätta använda Appen.

Kunden måste använda Appen i enlighet med användningsvillkoren hos den applikationsbutik där Appen laddades ner.

Appen ska vara tillgänglig för Kunden utan ytterligare registrering tills dess att Kunden avinstallerar Appen från sin enhet. Medlemskapet i Bonusklubben upphör i enlighet med Bonusklubbens regler. Kunden ansvarar för att den angivna informationen är riktig, för att lagra sitt användarnamn och lösenord på rätt sätt och för att vidta lämpliga dataskyddsåtgärder i sin telefon/enhet. Kunden ansvarar för samtliga transaktioner som utförs i Appen under sitt användarnamn.

Finsk lag tillämpas på användningen av denna tjänst, köp som görs via Appen och dessa användningsvillkor. Om du är bosatt i EU omfattas du dock fortfarande av det skydd som de tvingande konsumentskyddslagarna i ditt land eller din hemvist ger dig.

Båda parter ska anstränga sig så långt som möjligt för att i godo och i första hand genom förhandling lösa eventuella tvister som uppstår till följd av detta avtal. Om tvisten inte kan lösas genom förhandling ska den hänskjutas till domstol där kunden har sin hemvist eller, om tvisten hänskjuts av kunden, till domstol där kunden eller Hesburger har sin hemvist. Konsumenten kan också använda lokala konsumenttvistplattformar för att avgöra tvister. Se din lokala plattform nedan:

Finland: Konsumenttvistenämnden, PB 306, 00531 Helsingfors, Finland, www.kuluttajariita.fi

Estland: Konsumentskyddsstyrelsens konsumenttvistenämnd, Pronksi 12, 10117 Tallinn, Estland, www.tarbijakaitseamet.ee

Lettland: Lettland: Konsumenträttscenter, Brivibas str. 55, Riga, LV-1010, Lettland, http://www.ptac.gov.lv/

Litauen: Statliga konsumentskyddsmyndigheten, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Litauen, www.vvtat.lt

Konsumentklienter kan hänskjuta tvister mot lokala Hesburger-restauranger gällande köp som gjorts via Hesburger-appen på plattformen för tvistlösning på nätet på http://ec.europa.eu/odr.

11. Kontaktinformation

Om du har frågor eller kommentarer rörande Bonusklubben ber vi dig kontakta kundservicen vid din lokala Hesburger:

Burger-In Oy
Organisationsnummer: 2031967-6
Slottsgatan 34
20100 Åbo, Finland

Finland: bonusklubi@hesburger.fi, +358 2 4808 9000
Estland: info@hesburger.ee, +372 5807 1936
Lettland: info@hesburger.lv, +371 6722 8005
Litauen: info@hesburger.lt, +370 6948 4413