Hesburgers rekryteringsregister: integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Hesburger samlar in, behandlar, överlåter och skyddar sina arbetssökandes (nedan ”Arbetssökande”) personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter baserat på vilka den Arbetssökande kan identifieras, som till exempel namn och telefonnummer.

Hesburger betyder nedan i denna integritetspolicy Burger-In Oy, AS Hesburger och övriga arbetsgivarföretag som ägarmässigt ingår i samma företagsgrupp och som tillsammans är personuppgiftsansvariga. En lista över samtliga gemensamma personuppgiftsansvariga finns i slutet av denna policy.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Registret används för att rekrytera arbetssökande och skapa anställningsförhållanden. Personuppgifterna behandlas vid bedömning av den Arbetssökandes lämplighet och val av Arbetssökande för lediga tjänster vid Hesburger. Grunden för behandlingen är det samtycke till behandling av uppgifter som den Arbetssökande lämnat i rekryteringsportal som Hesburger använder. Om Hesburger tar emot en jobbansökan per post eller e-post till en allmän adress, baseras behandlingen på Hesburgers berättigade intresse. En ansökan som inkommit per post eller e-post behandlas i den mån det är tillämpligt enligt samma praxis som jobbansökningar som inkommit via rekryteringsportalen. Hesburger rekommenderar alltid att i första hand skicka in jobbansökan via rekryteringsportalen.

Vilka uppgifter samlar vi in och vilka är datakällorna?

Vi samlar in följande personuppgifter för rekryteringsregistret: Den Arbetssökandes namn, adress, e-postadress, telefonnummer, nationalitet, födelsedatum, kön, uppgifter om den Arbetssökandes tidigare arbete på Hesburger och/eller inom restaurangbranschen, uppgifter om tidigare arbetserfarenhet, uppgifter om utbildning, referenser, språkkunskaper, uppgifter om hygienpass, uppgifter om körkort, allmänna uppgifter om arbetsmöjligheter inklusive typ av anställningsförhållande och eventuella tidpunkter för arbete, uppgifter om hälsorelaterade saker som påverkar arbetet samt andra uppgifter som den Arbetssökande lämnat i sin jobbansökan.

Rekryteringsregistret består av de uppgifter som den Arbetssökande ger Hesburger i sin jobbansökan och i arbetsintervjun. Hesburger kan med den Arbetssökandes samtycke göra en kreditupplysning på den Arbetssökande och kontakta de referenser som den Arbetssökande lämnat.

Vem behandlar personuppgifterna?

På Hesburger behandlas personuppgifter av personer i vars arbetsuppgifter det ingår att gå igenom jobbansökningar och hålla i arbetsintervjuer. Dessa personer är anställda på Hesburgers HR-avdelning och chefer som rekryterar till arbetsplatsen i fråga.

Personuppgifterna behandlas dessutom i begränsad omfattning av personer i vars arbetsuppgifter det ingår att utföra tekniskt underhåll av och utveckla Hesburgers rekryteringsportal.

Uppgifter överlåts till följande parter utanför Hesburger:

  • Till företag som utövar Hesburger-verksamhet på franchiseprincip överlåts jobbansökningar som riktats till restaurangen i fråga. De fullständiga namnen och kontaktuppgifterna till företag som utövar Hesburger-verksamhet presenteras på Hesburgers webbplats i anslutning till respektive verksamhetsplats uppgifter. För tydlighetens skull konstateras att jobbansökningar till S-gruppens Hesburger-restauranger i Finland lämnas direkt i S-gruppens egen jobbansökningsportal och att Hesburger inte behandlar de arbetssökandes personuppgifter till denna del.
  • IT-leverantörer som ansvarar för tekniskt underhåll och utveckling av de program som används vid behandlingen av jobbansökningar.
  • Leverantörer av rekryteringstjänster, som ansvarar för den tekniska implementeringen av sin rekryteringsplattform.
  • Företag som erbjuder Hesburger utkontrakterade ekonomiförvaltningstjänster.

Uppgifterna i registret överlåts inte utanför EU eller EEA-området.

Hur tryggar Hesburger uppgifternas dataskydd?

Hesburger vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, överföring, radering eller annan hantering som kan äventyra dataskyddet. Registret lagras elektroniskt. Användning av registret samt ändring och behandling av uppgifter sker endast med användaridentifiering med flera behörighetsnivåer genom en krypterad applikation. Endast utsedda personer som fått i uppdrag att underhålla och hantera systemet får använda registret. Uppgifterna i registret skyddas mot åtkomst utifrån och användningen av registret övervakas.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna i registret raderas inom tre (3) månader eller sex (6) månader efter att jobbansökan skickades in enligt det val som den Arbetssökande gjort i rekryteringsportalen. Jobbansökningar som rör sommarjobb sparas så länge som sommarjobbare rekryteras, dock i högst sex (6) månader.

Uppgifterna sparas längre om den Arbetssökande väljs ut till tjänsten vid Hesburger eller om det finns något annat lagstadgat skäl till att spara dem. 

Den Arbetssökandes rättigheter

Den Arbetssökande kan utöva nedanstående rättigheter genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till Hesburger. För att utöva rättigheterna krävs det att Hesburger kan försäkra sig tillräckligt om identiteten på den person som framställer begäran.

Rätt till åtkomst

Den Arbetssökande har rätt att granska sina uppgifter.

Rätt att kräva rättelse av fel

Den Arbetssökande har rätt att kräva rättelse av inexakta eller felaktiga uppgifter.

Rätt att kräva radering av uppgifter

Den Arbetssökande har rätt att kräva att hans eller hennes personuppgifter raderas från registret (”rätt att glömmas bort”). Hesburger vidtar åtgärder för att radera uppgifterna utan opåkallad försening på den Arbetssökandes begäran såvida det inte finns juridiska skäl att neka raderingen. 

Den Arbetssökande kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter, varvid Hesburger inte längre behandlar den Arbetssökandes personuppgifter. 

Rätt att begränsa och motsätta sig behandling av uppgifter

Den Arbetssökande har rätt att begränsa eller motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter. Efter den Arbetssökandes begäran ska Hesburger inte längre behandla den Arbetssökandes personuppgifter, såvida det inte finns juridiska skäl för det.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Den Arbetssökande har rätt att erhålla sina personuppgifter på ett organiserat och allmänt godtaget sätt så att den Arbetssökande kan överlåta uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att framställa klagomål

Den Arbetssökande kan framställa ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till en myndighet i det EU-land som han eller hon bor i. Närmare information om nationella dataskyddsmyndigheter finns här: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Vem ansvarar för dina personuppgifter i registret och vem kan du kontakta?

De gemensamma personuppgiftsansvariga kan kontaktas per brev eller e-post:

Burger-In Oy
Slottsgatan 34
20100 Åbo, Finland
privacy@hesburger.fi

Följande bolag är gemensamma personuppgiftsansvariga enligt denna policy: 

Finland

Burger-In Oy
Clewer Aquaculture Oy
Clewer Technology Oy
EnerZ Oy
Enerz Pirkanmaa Oy
Enerz Varsinais-Suomi Oy
Gurulogic Microsystems Oy
Hakaniemen Burger Oy
Helsingin Fastburger Oy
Helsingin Seudun Restahenkilöstö Oy
Hescluster Oy
Hesdiligent Oy
Hese-extra Oy
Hesehelp Oy
Hesepalvelut Oy
Hesestaff Oy
Heseväki Oy
Hesgroup Oy
Hesmakers Oy
Hespersonnel Oy
Hes-Pro Oy
Hesrent Oy
Hestroop Oy
Hesworkers Oy
Jaanatiina Oy
JHS Personnel Oy
JWS Burger AB
Kaakkurin Burger Oy
Kokkolan Keskus-Burger Oy
KS Burgerhenkilöstö Oy
KS Workers Oy
Lempäälän Burgerpark Oy
MS Kiinteistöpalvelu Oy
Oy Hotelli Marina Ab
Pastaexpress Oy
Plaza-Burger Oy
PM Henkilöstö Oy
Rai-Burger Oy
Rautatientorin Burger Oy
Res-Staff Oy
Restaburger Oy
Restaflow Oy
Restahenkilöstö Oy
Restapower Oy
Restaworkers Oy
Salmela-Yhtiöt Oy
Savon Burger Oy
Suomen Burgerserve Oy
Suomen Burger-Staff Oy
Suomen Restapeople Oy
Tampereen Restahenkilöstö Oy
Tapiolan Burger Oy
Turun Restahenkilöstövuokraus Oy
Turun Restapersonnel Oy

Estland

Anneburks OÜ
Binburks OÜ
Capsburks OÜ
Haapsburks OÜ
Hesburger AS
Hesemajad OÜ
Jakato OÜ
Kaldaburks OÜ
Karrburks OÜ
Keilaburks OÜ
Kohtlaburks OÜ
Laiburks OÜ
Logiburks OÜ
Lootsi Hese OÜ
Lôunaburks OÜ
Maarburks OÜ
Narvaburger OÜ
Pikkburks OÜ
Pirburks OÜ
Raeburks OÜ
Rapburks OÜ
Saareburger OÜ
Soobburks OÜ
Tallaag OÜ
Talmust OÜ
Tarkald D OÜ
Tarkesk OÜ
Tartuburks OÜ
Viimsburks OÜ
Vilburks OÜ
Vipburger OÜ
Vôrburks OÜ
Ôisbuks OÜ

Lettland

Parkburger SIA
Rigaburger SIA
Enerz SIA
Enerz HVAC SIA

Litauen

„Hes-Pro Vilnius“
UAB „Litpark“
Enerz UAB

Bulgarien

Bulgarian Burger EOOD
River Burger EOOD
Bulgarian Burger Cinemas EOOD
Varburger EOOD
Velburger EOOD
Haskburger EOOD
Mall Burger EOOD
B Burger EOOD