HESBURGERS BONUSKLUBB FÖR FINLAND, ESTLAND, LITAUEN OCH LETTLAND

VILLKOR FÖR BONUSKLUBBEN

1. Allmänt

Hesburgers kundlojalitetsprogram kallas Bonusklubben (nedan ”Bonusklubben”) och lojala kunder är privatpersoner (nedan ”kund”, ”medlem i Bonusklubben”) som gått med i Bonusklubben i det land där de bor. Bonusklubben finns i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Om kunden inte bor i något av dessa länder blir kunden automatiskt medlem i Bonusklubben Finland.

Bonusklubben underhålls och utvecklas av Burger-In Oy (nedan ”Hesburger”), organisationsnummer 2031967-6, adress Slottsgatan 34, 20100 Åbo, Finland. Säljaren av Hesburger-produkter är det lokala Hesburger-restaurangföretag där kunden gör sitt köp.

Ett medlemskap i Bonusklubben kräver att kunden godkänner dessa villkor för Bonusklubben.

2. Bonusklubben

2.1 Gå med i Bonusklubben

En kund kan gå med i Bonusklubben genom att ansöka om medlemskap på Hesburgers webbplats eller via Hesburger-appen. Hesburger-appen är en mobilapp med vilken kunden kan hantera sitt medlemskap i Bonusklubben och få information om Hesburgers produkter och restauranger, utnyttja Bonusklubbens erbjudanden och handla eller göra förhandsbeställningar på Hesburger-restauranger (nedan ”Hesburger-appen”).För att använda Hesburger-appen måste användaren godkänna användningsvillkoren för nämnda app.

Medlemskap i Bonusklubben kräver att kunden lämnar begärda personliga uppgifter vid ansökan online eller i Hesburger-appen. Kunden ansvarar för att se till att de personliga uppgifter som lämnas för medlemskap i Bonusklubben är korrekta, aktuella och exakta. Vid behov måste kunden uppdatera eventuell ny information på Hesburgers webbplats eller i Hesburger-appen.

Personer under 15 år måste ha förälders eller förmyndares medgivande att gå med i Bonusklubben i Finland, Estland och Litauen. Personer under 15 år måste ha förälders eller förmyndares medgivande att gå med i Bonusklubben i Lettland. Förälders eller förmyndares medgivande verifieras via e-post.

Hesburger förbehåller sig rätten att ställa upp separat specificerade villkor för medlemskap i Bonusklubben. Hesburger förbehåller sig rätten att neka en kunds ansökan till Bonusklubben utan förklaring.

2.2 Medlem i Bonusklubben och Bonuskort

Som medlem i Bonusklubben får kunden ett Bonuskonto, där kunden kan tjäna bonuspoäng från köp som gjorts på Hesburger-restauranger (nedan ”Bonuskonto”). Saldot på Bonuskontot kan användas som betalmedel på Hesburger-restauranger. Kunden har ett personligt Bonuskort kopplat till sitt Bonuskonto. Kortet kan vara ett fysiskt Bonuskort eller ett mobilt Bonuskort i Hesburger-appen (nedan ”Bonuskort”). Det fysiska Bonuskortet skickas endast till kundens hemadress i Finland, Estland, Lettland eller Litauen.

Kunden tjänar Bonuspoäng på en Hesburger-restaurang genom att visa upp sitt Bonuskort vid beställning. Bonuspoäng kan tjänas på de Hesburger-restauranger i Finland, Estland, Lettland och Litauen som har ett Bonussystem.

Endast Bonuskortet eller ett annat kundlojalitetskort kan användas för ett enskilt köp om restaurangen godtar andra lojalitetskort. I Finland kan kunden välja mellan att använda t.ex. sitt S-Förmånskort eller Bonuskortet vid beställning i S-Gruppens Hesburger-restauranger.

OBS! Om ett Bonuskonto inte använts på två år avslutas kontot och Bonuspoängen försvinner utan någon kompensation.

2.3 Parallellmedlemskap och parallellkort

Ett parallellmedlemskap per medlemskap i Bonusklubben kan beviljas. Båda medlemskap är kopplade till samma Bonuskonto. En medlem i Bonusklubben kan ansöka om ett parallellmedlemskap för en annan person i samma hushåll. Ansökan om parallellmedlemskap kan fyllas i på Hesburgers webbplats. Personen för vilken parallellmedlemskapet ansöks ska verifiera sitt medlemskap i Bonusklubben via e-post och godkänna Bonusklubbens regler. Ett fysiskt parallellkort skickas till Bonusklubbens parallellmedlems adress.

Medlemmar och parallellmedlemmar i Bonusklubben har samma rätt att använda Bonuskontot, såsom rätten att betala för köp på Hesburger-restauranger med medel på Bonuskontot. Medlemmen i Bonusklubben har dock exklusiv rätt att avsluta parallellmedlemskapet eller avsluta medlemskapet i Bonusklubben utan parallellmedlemmens medgivande. När medlemmen i Bonusklubben avslutar sitt medlemskap i Bonusklubben avslutas även parallellmedlemmens medlemskap i Bonusklubben.

3. Behandling av personliga uppgifter

Hesburger säkerställer korrekt behandling och lagring av ansökningar om medlemskap i Bonusklubben och personliga uppgifter om medlemmar i Bonusklubben. Behandlingen av personliga uppgifter beskrivs närmare i Hesburgers integritetspolicy, som finns i Hesburger-appen och på Bonusklubben-sidorna på Hesburgers webbplats.

4. Bonusköp och tjäna Bonuspoäng

Medlemmar i Bonusklubben har rätt att få Bonuspoäng för matvaror som köpts på Hesburger-restauranger med Bonussystemet, inklusive specialerbjudanden och köp som gjorts med tidigare intjänade Bonuspoäng (nedan ”Bonusköp”). Bonuspoäng erhålls inte för köp såsom barnleksaker, tobaksprodukter, alkohol eller presentkort. Bonusköp kan inte registreras i efterhand om kunden inte uppvisar sitt Bonuskort vid köpet.

Bonuspoäng för Bonusköp fastställs utifrån nedan angivna kriterier. Bonuspoängen anges som belopp i euro på kundens Bonuskonto.Bonuspoäng erhålls baserat på kundens totala Bonusköp under kalendermånaden enligt följande:

Medlemmar i Bonusklubben i Estland, Litauen och Lettland:

1. Totala Bonusköp under kalendermånaden 5,50–18,99 € – Bonusen motsvarar 2 % av de totala Bonusköpen;
2. Totala Bonusköp under kalendermånaden 19,00–43,99 € – Bonusen motsvarar 3,5 % av de totala Bonusköpen;
3. Totala Bonusköp under kalendermånaden 44,00 € och uppåt – Bonusen motsvarar 5 % av de totala Bonusköpen.

Medlemmar i Bonusklubben i Finland:

1. Totala Bonusköp under kalendermånaden 8,00–34,99 € – Bonusen motsvarar 2 % av de totala Bonusköpen
2. Totala Bonusköp under kalendermånaden 35,00–84,99 € – Bonusen motsvarar 3,5 % av de totala Bonusköpen
3. Totala Bonusköp under kalendermånaden 85,00 € och uppåt – Bonusen motsvarar 5 % av de totala Bonusköpen.

Om en medlem i Bonusklubben överskrider minimigränsen för Bonusköp i euro i mitten av en kalendermånad ska de intjänade Bonuspoängen beräknas retroaktivt från början av kalendermånaden med den högre Bonusprocenten. Dessa ackumulerade Bonuspoäng ska krediteras kundens Bonuskonto nästa gång som Bonuspoäng från ett Bonusköp krediteras kontot.

5. Ladda upp extra saldo på ett Bonuskonto (Finland)

Gäller endast Bonusklubben i Finland: En medlem i Bonusklubben kan, om så önskas, ladda upp extra saldo på sitt Bonuskonto, antingen via sitt internetbank-ID på Hesburgers webbplats eller på en Hesburger-restaurang. Saldot kan användas enligt de godkända metoderna för användning av Bonuspoäng enligt dessa Bonusklubbregler.

6. Använda Bonuspoäng

Hesburger får dagligen information om intjänade och använda Bonuspoäng från Hesburger-restaurangerna genom sitt eget datasystem.

En medlem i Bonusklubben kan använda sina intjänade Bonuspoäng på sitt Bonuskonto på alla Hesburger-restauranger med hjälp av Bonussystemet. Hesburger bestämmer vilka Bonuspoäng som kan användas för att betala för köp eller tjänster. Hesburger gör sitt bästa för att dagligen beräkna Bonuspoängen baserat på de totala månatliga Bonusköpen, och de intjänade Bonuspoängen kan användas tidigast dagen efter det köp som berättigar medlemmen till Bonuspoäng.

Bonuspoängen kan inte omvandlas till kontanter.

7. Bonusklubbens nivåer

Bonusklubbens nivåer är Silver, Guld och Platina. Medlemmar i Bonusklubben har automatiskt Silvernivå när de går med i Bonusklubben. En medlem i Bonusklubben kan gå upp till Guld- och Platinanivån när medlemmens månatliga Bonusköp överskrider det minsta inköpsbeloppet för nästa Bonusklubbnivå. Minska inköpsbelopp för varje nivå är enligt följande:

Silver: Grundnivå
Guld: Bonusköpen överskrider 90 euro under två på varandra följande kalendermånader
Platina: Bonusköpen överskrider 180 euro under två på varandra följande kalendermånader

Silver-, Guld- och Platinanivåerna berättigar medlemmar i Bonusklubben till de förmåner i Hesburgers Bonusklubb som är tillgängliga just då, förutsatt att de totala Bonusköp som betalats vid samma tidpunkt överskrider det minska aktuella inköpsbeloppet enligt Hesburger. Hesburger vill belöna sina lojala kunder så att medlemmar på Guld- och Platinanivå har rätt till Bonusklubbförmåner av högre värde. Aktuella Bonusklubbförmåner presenteras på Hesburgers webbplats och i Hesburger-appen. En kund som är berättigad till en Bonusklubbförmån kan lösa in den vid beställning i Hesburger-appen eller vid köp på en Hesburger-restaurang.

Bonusklubbnivån kontrolleras den första dagen i varje månad. Eventuella ändringar i nivån uppdateras automatiskt i kundens Bonuskonto den andra dagen i varje månad. Om den totala mängden Bonusköp som gjorts under de två kalendermånaderna som föregår kontrolldatumet berättigar kunden till den befintliga Bonusklubbnivån (nedan ”Befintlig nivå”) eller nivån ovanför (nedan ”Uppgraderad nivå”) kommer Bonusklubbnivån att ligga kvar på den Befintliga nivån eller flyttas upp till den Uppgraderade nivån baserat på den totala mängden Bonusköp. Den Befintliga eller Uppgraderade nivån gäller i 12 månader från och med det datum då kontrollen gjordes för att fastställa om kunden har en Befintlig eller Uppgraderad nivå. Om den totala mängden Bonusköp som gjorts under de två kalendermånaderna som föregår kontrolldatumet berättigar kunden till nivån nedanför den Befintliga nivån (nedan ”Lägre nivå”) kommer den Lägre nivån att gälla i 12 månader från och med det datum då kontrollen gjordes för att fastställa den nedgraderade nivån och ska träda i kraft om giltighetsperioden fortfarande gäller då giltighetsperioden för en högre nivå har löpt ut.  Bonusklubbnivån återgår till Silvernivå när giltighetsperioden för Guld eller Platina har löpt ut, såvida inget annat anges ovan.  Ändringar i nivå kräver inga åtgärder från kundens sida.

8. Information i Bonuskontot

Medlem i Bonusklubben kan se sitt totala saldo på sitt Bonuskonto och sin Bonusklubbnivå i Hesburger-appen och på Bonusklubben-sidan på Hesburgers webbplats. Om så önskas kan kunden också få information om totalt antal oanvända Bonuspoäng på sitt Bonuskonto från föregående dag av en Hesburger-restaurang.

9. Kundens och Hesburgers ansvar

Bonusmedlemskapet och Bonuskortet är personliga. Hesburger ansvarar inte för förlorat Bonuskort eller skador (inklusive vinstbortfall) eller olägenheter som orsakats kunden eller tredje part genom obehörig användning av Kortet, Hesburger-appen eller Bonuskontot, såvida inte annat stadgas i lagen. Kunden är skyldig att omedelbart meddela Hesburger om kunden misstänker eller upptäcker att kundens Bonuskonto har använts utan dennes medgivande. Hesburger förbehåller sig dock alltid rätten att kontrollera Bonuskortinnehavarens identitet för att förhindra missbruk. Om Bonuskortinnehavaren på begäran inte kan intyga sin identitet genom att uppvisa någon form av officiell identifikation kan inga Bonuspoäng på Bonuskontot användas vid köp, och kunden kommer inte heller att berättigas till förmåner med Bonuskortet, såsom gratisprodukter. Om obehörig användning misstänks förbehåller sig Hesburger rätten att stänga av medlemmens medlemskap i Bonusklubben och blockera användning av Hesburger-appen. Om missbruket vållas av medlemmen i Bonusklubben kommer det totala antalet Bonuspoäng på Bonuskontot inte att returneras, utan kommer att förverkas.

Hesburger ansvarar inte för avbrott i datatrafiken eller förseningar som orsakar av andra faktorer. Hesburger ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador som orsakas av att Bonussystemet används eller för skador eller förseningar som beror på force majeure, såvida inte annat stadgas i tvingande lag.

Medlemmen i Bonusklubben ansvarar för att förvara sitt användarnamn och lösenord till Hesburger-appen och onlinetjänster på ett lämpligt sätt och för skador som uppstår till följd av att de försvinner, missbrukas m.m.

10. Ändringar

Hesburger förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa regler för Bonusklubben. Kunden informeras om viktiga ändringar i förväg inom rimlig tid, antingen i Hesburger-appen eller via e-post till den av kunden angivna e-postadressen. Kunden måste upphäva sitt medlemskap i Bonusklubben om kunden inte kan godta de viktiga ändringarna i Bonusklubbens regler.

11. Avslutande av medlemskap

Medlemmar i Bonusklubben förbehåller sig rätten att när som helst avsluta sitt medlemskap i Bonusklubben med ett skriftligt meddelande till Hesburger. Meddelandet ska skickas till Hesburger enligt den kontaktinformation som anges i avsnitt 13. Då medlemskapet i Bonusklubben avslutas ogiltiggörs kundens Bonuskonto och rättigheterna och skyldigheterna som medlemskapet i Bonusklubben medför. Bonuskortet kommer att dras in, Bonuspoäng kommer inte att tjänas in på Bonuskontot och saldot på Bonuskontot kommer att förverkas när Hesburger har behandlat avslutandet av medlemskapet. Medlemmar i Bonusklubben ska vara medvetna om att Bonuspoäng som tjänats in eller laddats upp på deras Bonuskonto inte kommer att returneras. Eventuella giltiga parallellmedlemskap kommer att avslutas när medlemskapet i Bonusklubben upphör.

Hesburger förbehåller sig rätten att när som helst sluta underhålla Bonussystemet.

12. Lagkonflikter och lösande av tvister

Finsk lag tillämpas på användningen av Bonusklubben. Om du är bosatt i EU omfattas du dock fortfarande av det skydd som de tvingande konsumentskyddslagarna i ditt land eller din hemvist ger dig. 

Båda parter ska anstränga sig så långt som möjligt för att i godo och i första hand genom förhandling lösa eventuella tvister som uppstår till följd av detta avtal. Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingska den hänskjutas till domstol där kunden har sin hemvist eller, om tvisten hänskjuts av kunden, till domstol där kunden eller Hesburger har sin hemvist. Konsumenten kan också använda lokala konsumenttvistplattformar för att avgöra tvister. Se din lokala plattform nedan:

Finland: Konsumenttvistenämnden, PB 306, 00531 Helsingfors, Finland, www.kuluttajariita.fi

Estland: Konsumentskyddsstyrelsens konsumenttvistenämnd, Pronksi 12, 10117 Tallinn, Estland, www.tarbijakaitseamet.ee

Lettland: Lettland: Konsumenträttscentret, Brivibas str. 55, Riga, LV-1010, Lettland, http://www.ptac.gov.lv/

Litauen: Statliga konsumentskyddsmyndigheten, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Litauen, www.vvtat.lt

Konsumentklienter kan hänskjuta tvister mot lokala Hesburger-restauranger gällande köp som gjorts via Hesburger-appen på plattformen för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/odr.

13. Kontaktinformation

Om du har frågor eller kommentarer rörande Bonusklubben ber vi dig kontakta kundservicen vid din lokala Hesburger:

Burger-In Oy
Organisationsnummer: 2031967-6
Slottsgatan 34
20100 Åbo, Finland

Finland: bonusklubi@hesburger.fi, +358 2 4808 9000
Estland: info@hesburger.ee, +372 5807 1936
Lettland: info@hesburger.lv, +371 6722 8005
Litauen:info@hesburger.lt, +370 6948 4413