Mindre avfall

På Hesburger arbetar vi aktivt för att minska mängden avfall som uppkommer i verksamheten. Vi använder minimalt med förpackningsmaterial och hamburgarna och barnmåltiderna packas inte längre i kartongförpackningar. Dryckerna har inte heller längre automatiskt sugrör och lock.

Hesburger har försökt hitta sätt att minska avfallsmängden också i samarbete med varuleverantörerna.  Avfall som uppkommer i produktionen sorteras i den mån det är möjligt.

Mindre förpackning sparar naturen

Förpackningsmaterialet som används i Hesburgerrestaurangerna har hela tiden blivit miljövänligare. Omslagspappret för hamburgarna har till exempel blivit mindre och tunnare under årens lopp. Tack vare noggrant utvalda förpackningsmaterial och -metoder kan vi årligen undvika stora mängder onödigt förpackningsavfall.

Hesburgers hamburgare är numera alltid packade i omslagspapper. Det biologiskt nedbrytbara pappret är fuktsäkert tack vare en yta som har en miljövänlig biohinna som förmultnar.

Video: Mindre avfall (på finska)

Till och med sugrören tillverkas numera av polypropen. Polypropentillverkningen belastar miljön mindre än tillverkningen av polystyren som sugrören tillverkades av tidigare. Materialet utvecklas hela tiden och Hesburger är också ständigt på jakt efter nya, miljövänligare material.

Skogsvänliga bägare

Hesburgers bägare för kalla och varma drycker är PEFC-certifierade (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Skogscertifieringen säkerställer att skogsvård som följer principerna för hållbar utveckling beaktas vid tillverkningen av bägarna. Träråmaterialets ursprung kan spåras ända tillbaka till skogen. Bägarna tillverkas av Hesburgers samarbetspartner sedan länge, Huhtamäki Foodservice Finland Oy.

E-fakturering

I Finland tar konsumenterna emot upp till 300 miljoner fakturor och företagen ungefär 180 miljoner fakturor per år. Hesburger har lättat på bördan genom att övergå till e-fakturering.

Koldioxidutsläppen kan minskas till hälften genom att övergå från pappersfakturor till e-fakturering. Med beaktande av transportkonsekvenserna kan e-fakturering minska koldioxidutsläppen med nästan 90 procent.