En kopp rättvisemärkt kaffe

På de flesta Hesburgerrestauranger säljs kaffet Paulig Mundo som är certifierat både enligt Luomu och Rättvis handel. Paulig Mundo är en högklassig och aromrik kaffeblandning som har rostats på naturenligt odlade arabica-kaffebönor som valts ut noggrant för hand.

Målet med certifieringen Rättvis handel är att garantera en ansvarsfull produktionskedja. Då garanterar man att småodlarna åtminstone får ett visst minimipris för råvarorna. Omkring två procent av alla kaffeodlare i världen är Rättvis handel-certifierade odlare. De är alla småodlare, dvs. familjer som har ett område ungefär lika stort som en fotbollsplan för sina kaffebuskar. En gård har i genomsnitt 1 500 buskar, och ett bra skördeår kan man få kaffe motsvarande ett kaffepaket från en buske. Med det antal av Rättvis handel -certifierad kaffe som serveras på Hesburger, sysselsätter man 50 kaffeodlare varje år. Varje kopp Rättvis handel -kaffe har en direkt inverkan på livet av bönderna och deras familjer.

Systemet med ekologiska produkter betonar i sin tur ett ekologiskt produktionssätt; vid framställningen av ekologiskt kaffe används ingen konstgödsel och inga kemiska bekämpningsmedel. De certifierade kaffesorterna har odlats och framställts i enlighet med kriterierna för certifieringarna. Utomstående parter övervakar att de följs genom regelbundna kontrollbesök.