En kopp rättvisemärkt kaffe

De flesta Hesburger-restauranger säljer Paulig Mundo kaffe, som är ekologisk och Fairtrade certifierat.  Kaffen är rostad med hållbara metoder från organiskt odlad arabica kaffeböna. Från kaffets mjuka smak kan du hitta nyanser av mörkt socker och honung.

Ekologiskt och Fairtrade certifikat garanterar hållbarheten av Paulig Mundo kaffe

Alla Paulig Mundo kaffebönor kommer från källor som har verifierats hållbara. Det innebär att allt Paulig Mundo kaffe kommer från verifierade hållbara partnerskapsprogram eller certifierade hållbara källor. Paulig rostar 370 miljarder ansvarigt hållbara kaffebönor per år. Om man lade dem på rad skulle de nå 68 varv runt jordklotet!

Fairtrade

De internationella kriterierna för Fairtrade uppfylls vid produktionen av råmaterialet och produktionen som är på en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar grund. Ett minimipris betalas till odlaren för Fairtrade-produkter som täcker nödvändiga kostnader för produktion som är hållbar för naturen och folket. Förutom minimipriset betalas ett Fairtrade-tillägg. Det är ämnat för projekt som utvecklar hela samhället. Hela systemet har skapats för att förbättra småbrukarnas och deras arbetares ställning i utvecklingsländer inom den internationella handeln.

En kaffefarm har i genomsnitt 1500 buskar och under en god skördeår kan en buske ge kaffe för ett kaffepaket. För stunden hör till Fairtrade ca 800 000 kaffeodlare, alltså ungefär 3,5 prosent av alla världens kaffeodlare.

Ekologiskt eller ekologiskt odlat

Ekologiskt kaffe består av ekologiskt odlade kaffebönor. Principen är att framställa produkter som inte har produktionsmetoder som är skadliga för naturen eller människors, växters eller djurs hälsa och välmående. Bland annat har mängden tillåtna tillsatser och tillsatsämnen begränsats inom ekologisk odling till det absolut nödvändiga. I Finland övervakas produktionen och marknadsföringen av ekologiska produkter av Livsmedelssäkerhetsverket Evira, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, kommunerna och Tullen.

Organic-certifikatet är alltid kombinerat med Fairtrade-certifikatet på Pauligs kaffe, vilket betyder att utöver miljöansvaret tar man även det sociala ansvaret i beaktande. 

Sidan är uppdaterad 30.7.2020.