Vad är koldioxidavtryck?

Var och en av oss orsakar hela tiden utsläpp av växthusgaser. Utsläpp uppstår till exempel av att vi bor, reser och äter.  Vid livsmedelsproduktion uppstår största delen av växthusutsläppen genast i  början – under odlingen och djuruppfödningen.

Ett koldioxidavtryck kan räknas ut för människor, företag eller produkter. Koldioxidavtrycket mäter hur mycket växthusgaser som uppstår under produktens livscykel. Koldioxidavtrycket talar alltså om hur mycket olika gärningar påverkar den globala uppvärmningen. Koldioxidavtrycket anges som koldioxidekvivalenter (CO2e). Koldioxidekvivalenterna räknas på alla växthusgaser genom att beakta hur mycket de värmer upp klimatet jämfört med koldioxid.