Livsviktiga skogar

Skogarna är livsviktiga för oss alla och i Finland är det en självklarhet att skogen finns nära till hands. Situationen är dock inte lika bra överallt i världen och detta påverkar vår gemensamma atmosfär och  framtid. Friska skogar gynnar både människor och djur.

Skogarna spelar en viktig roll när det gäller att tygla klimatförändringen. Även om mängden kol på jordklotet hålls oförändrad ökar luftens koldioxidhalt bland annat på grund av användningen av fossila bränslen när kol frigörs från marken till atmosfären. Koldioxid och andra växthusgaser orsakar global uppvärmning. Träd och andra växter binder i sin tur effektivt koldioxid och förebygger på så sätt klimatförändringen. Avskogning är en av de största orsakerna till klimatförändringen.